Meny

Omställning med både företagets och medarbetarnas bästa för ögonen

INFOPI~2Vi ger strategiskt och operativt stöd till verksamheter i omställning. Med tydliga riktlinjer hjälper och stöttar vi uppsagda medarbetare på vägen till nytt arbete eller utbildning. Arbetsgivare får stöd i att arbeta effektivt med att ha rätt kompetens på rätt tjänst även efter genomförd omställning. Vårt breda utbud av tjänster inom omställning gör det lättare för uppsagda och långtidsarbetslösa att snabbt komma tillbaka till arbetsmarknaden.