Meny

Styrelse Arbetslivsresurs AR AB:

 

Magnus Eriksson, Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Lena Hansson, Ordinarie ledamot, Arbetstagarrepresentant
Jan Erik Johansson, Ordinarie ledamot, Arbetstagarrepresentant
Staale Myrstad, Ordinarie ledamot
Hans Risberg, Ordinarie ledamot
Bo Olsson, Suppleant, Arbetstagarrepresentant

Ledning:

 

Magnus Eriksson, Koncernchef
Ann-Sofie Hellgren, Operativ chef Arbetslivsresurs
Andreas Ankarfors, Affärsområdeschef TSL
Susanna Lindén, Affärsområdeschef Försäkringsbolag
Anders Wallentin, Affärsområdeschef Myndigheter
Åke Larsson, Affärsområde Arbetsgivare
Maria Wetterholt, Tjänste & kvalitets utvecklingschef
Anna Kotander, Affärsområdeschef Stöd och matchning