Meny

Omställningsavtalet TSL

TSL är en försäkring för medlemmar som är anställda inom den privata sektorn. För de medlemmar som uppfyller kraven ger den rätt till stöd och vägledning av en personlig jobbcoach för att hitta ett nytt jobb.

Syftet med TSL är att fortast möjligt stötta en uppsagd person till ett nytt jobb. Omställningsavtalet är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO som innebär hjälp för uppsagda medlemmar att finna nytt arbete. Avtalet omfattar personer som varit anställda i minst 12 månader och arbetat minst 16 timmar i veckan.

De fackliga representanterna väljer tillsammans med arbetsgivaren vilket företag de vill anlita. Ansökan om bidrag från Trygghetsfonden TSL kan göras från och med den dag medlemmen sägs upp. Trygghetsfonden TSL fattar beslut om ett maxbelopp för omställningsinsatser, baserat på det antal medlemmar som omfattas av ansökan.

Bidrag till omställningsstöd kan beviljas företag som omfattas av kollektivavtalet om omställningsförsäkring och som har tecknat Försäkring om Avgångsbidrag, AGB. Det försäkringsavtalet innebär att företaget också är anslutet till Trygghetsfonden TSL.

När beslut är taget av TSL så tecknar företaget ett uppdragsavtal med den leverantör som har valts.

Vi kan hjälpa er
Vi hjälper er gärna med administrationen kring ansökningar om ni som många andra företag vill anlita oss för er omställning.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på www.tsl.se

tslcirkelrgb_liten