Meny

Även tjänstemännen har rätt att välja leverantör vid omställning

Sedan ett par år har även tjänstemännen rätt att själva välja leverantör av omställningstjänster. Vi har mångårig erfarenhet av att stötta och vägleda tjänstemän till nytt arbete.

Uppsägning på grund av arbetsbrist drabbar såväl tjänstemän som kollektivanslutna. När uppsägning av tjänstemän sker kan arbetsgivare och fackliga representanter söka bidrag för omställning hos TRR Trygghetsrådet. Vad många fortfarande inte vet är att TRR Trygghetsrådet numera är konkurrensutsatt. När en tjänsteman blir uppsagd har han numera samma möjlighet som en kollektivanställd att välja omställningsföretag, bland annat oss. I dagsläget utnyttjar bara en liten andel möjligheten att själv välja leverantör, men gruppen växer hela tiden.

Så går det till

Vi kan hjälpa dig
Arbetslivsresurs hjälper er gärna med all administration om ni som många andra fack vill prova att använda oss för er omställning av tjänstemän.