Meny

Rehab för organisation/företaget och dess ledare

För att få en effektiv organisation krävs att medarbetarna mår bra. Det förebyggande rehabarbetet på arbetsplatser idag ställer stora krav på arbetsgivaren och facken. Det krävs att man har kunskap om vad som är effektivt för att skapa god hälsa hos medarbetarna och vad som kan påverka hälsan negativt. Vi hjälper till att öka frisknärvaron. Till din hjälp bistår vi med specialister och kontaktvägar för arbetslivets olika utmaningar. För att undvika lång- eller upprepad frånvaro är det viktigt att snabbt komma igång med rehabiliteringsarbetet! Några exempel på tjänster: