Meny

3. Aktiv rehab – individ

Vi hjälper företag och medarbetare med rådgivning och samordning av rehabiliteringsärenden från start till (mål) slut. Vi ger stöd till såväl chefer och fack som medarbetare. Vi har verktyg och kunskaper för effektivare rehabiliteringsinsatser och vi deltar i både planering och genomförande. Vi erbjuder tillexempel: