Meny

2. Utredande rehab – individ

När medarbetare har återkommande eller starkt uttalade besvär som utmynnar i nedsatt kapacitet, svårigheter att prestera och kanske sjukskrivningar erbjuder vi professionell hjälp. Vi har flera tjänster som syftar till att skapa ett friskare arbetsliv. Inom området utredande rehab erbjuder vi tjänster som exempelvis: