Meny

1. Förebyggade rehab – individ

Ju tidigare vi får möjligheten att stötta den sjukskrivne medarbetaren, desto mindre insats behövs.

Inom området förebyggande rehab erbjuder vi företagsanpassade tjänster som exempelvis: