Meny

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys och framtagning av kravprofil
Tillsammans med er går vi igenom vad ni vill uppnå och vad som krävs av den person eller de personer som ni söker. Kravprofilen baserar sig på ert företags unika behov utifrån befintlig och önskad kompetens. Profilen omfattar även era krav på de sökandes ambitioner, attityder och värderingar, samarbetsförmåga, sociala färdigheter och personlighet.

2. Annonsering
Vi erbjuder hela annonseringstjänsten inklusive annonsutformning och publicerar den i samråd med er i valda medier.

3. Ansökningsadministration
Vi tar hand om alla ansökningar till tjänsten Vi svarar på frågor i mail och telefon och ger besked till de sökande om alla steg i processen. Administrationen omfattar mottagande och registrering av ansökan, utskick av kallelser och tidsplaner mm. Rutiner runt hur vi kommunicerar med sökande följer en utarbetad struktur som vi gärna anpassar efter era önskemål. Vi samarbetar naturligtvis med er om hur vi ska kommunicera med kandidater som är intressanta och kvalificerade men inte är aktuella för just denna tjänst.

4. Urval
Urvalsmomentet leder fram till det företagsanpassade urvalet av kandidater. Detta är ett av de mest tidskrävande delmomenten i en rekryteringsprocess. Själva urvalet kan genomföras på olika sätt. Arbetslivsresurs arbetar med urvalsprocessen anpassad efter era behov och på det sätt som lämpar sig bäst i den aktuella rekryteringssituationen. Vi har erfarenhet av mängdrekryteringar. En mängdrekrytering innebär att en eller flera grupper får samarbeta kring att lösa en fiktiv eller realistisk arbetssituation. Vi har referenser på rekryteringar på upp till 300 personer per företag.

Oftast är det en eller ett fåtal personer som eftersöks. Då följer en successiv selektering tills vi når den grupp intressanta kandidater, som uppfyller kravspecifikationen och som har de eftersökta kompetenserna. Därefter kan de utvalda på denna nivå genomgå olika typer av tester, djupintervju eller assessmentövningar anpassade till tjänsten.

4.1 Intervju
Intervjuer per telefon kan ske som en tidig del i urvalsprocessen ovan, det vi främst använder är dock personliga intervjuer och djupintervjuer där vår kompetens i att samtala, lyssna och ställa viktiga frågor ger oss en god bild av personen och drivkraften bakom ansökan.

4.2. Tester – och personbedömningar
Vi genomför personbedömningar mot bakgrund av de förväntningar och krav som fastställts i kravprofilen. Vi genomför personlighetstester som visar kandidatens styrkor och utvecklingsområden. Testerna omfattar bl a problemlösningsförmåga, stresstålighet, reaktionsförmåga, simultankapacitet och social kompetens.

Våra arbetspsykologer och rekryteringsspecialister har tillgång till tester som går djupare in på personlighet eller färdigheter, dessa rekommenderas absolut vid tillsättning av högre tjänster oavsett om det är extern eller intern rekrytering.

5. Referenstagning
Referenstagning är ett viktigt led i rekryteringsprocessen. Den kan utesluta eller bekräfta viktiga faktorer som kommer att avgöra om personen kommer att fungera eller inte för den tilltänkta tjänsten. Vi genomför referenstagning utifrån vår strukturerade intervjumodell som omfattar minst två referenstagningar.

6. Kandidatpresentationer
Efter genomförda insatser presenterar vi de slutkandidater som bäst matchar er kravprofil.

7. Uppföljning
Uppföljning efter överenskommelse. Vi kontaktar både kandidaten och företaget.