Meny

Exempel på våra tjänster för ett friskare arbetsliv

Här följer några av våra tjänster och utbildningar för ett friskare arbetsliv. Kontakta ditt närmaste Arbetslivsresurskontor för mer information.

Rehabledare
Arbetslivsresurs hjälper företag och medarbetare med rådgivning och samordning av rehabiliteringsärenden från start till slut. Som ett stöd för såväl chef som medarbetare behövs ofta insatser i form av rådgivning och kunskapsförmedling. Vi har verktyg och kunskaper för effektivare rehabiliteringsinsatser och vi deltar i både planering och genomförande.

Ledarcoaching ur ett hälsoperspektiv
Genom individuella samtal med en oberoende samtalspartner ges ledaren möjlighet till reflektion och utveckling i sitt ledarskap och kring sin egen situation. Ledare och coach definierar tillsammans vad de väljer att arbeta med och samtalen genomförs återkommande med uppgifter att lösa eller prova mellan tillfällena. Coachingen syftar till att identifiera, tydliggöra och förstärka nyckelbeteenden, både egna och andras, som är viktiga för att organisationen skall nå sina mål.

Arbetsmiljöundersökning
Nyckeln till framgång är ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en långsiktig strategi. Vi hjälper er att kartlägga och analysera orsaker som ligger bakom återkommande problem och bidrar till att långsiktigt utveckla ert arbetsmiljöarbete. Med hjälp av arbetsmiljöundersökning identifierar vi det som fungerar bra och kommer fram till förbättringsområden med konkreta handlingsplaner för utvecklingsområden inom arbetsmiljön.