Meny

För en friskare arbetsplats stödjer vi dig och dina medarbetare!

När behövs arbetsplatsnära stöd?

Vi genomför en funktionsbedömning för att hjälpa dina medarbetare. Resultatet visas i en handlingsplan för att främja fortsatt hälsa.

Enkelt att ansöka om bidraget

När funktionsbedömningen är avslutad ansöker du om bidrag genom att fylla i blanketten Arbetsplatsnära stöd för arbetsgivaren (pdf). Bidraget finansieras av Försäkringskassan.

Villkor för bidraget

Försäkringskassan har ingen begränsning för antalet utredningar, per anställd och år. Begränsning finns på bidrag, max 7000 kr per insats.